Zambie mai 2009

Marais de Bangweulu et South Luangwa